ေက်ာင္းအေဆာက္အဦမ်ား

ရာဇၿဂိဳလ္ (ဒဂံုဆိပ္ကမ္း)

စာသင္ခန္း (၁၀)ခန္းပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္
Published by Administrator

ျမသိန္းတန္ (ေရႊျပည္သာ)

စာသင္ခန္း (၄)ခန္းပါ၀င္ေသာ တထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္
Published by Administrator

ျမင္သာၿမိဳ႕ဦး (ေတာင္ဥကၠလာပ)

စာသင္ခန္း (၃၀)၊ ေဟာခန္း (၁)ခန္းပါ၀င္ေသာ (၆)ထပ္အဆာက္အဦး
Published by Administrator

ဇလြန္ (မဂၤလာဒံု)

စာသင္ခန္း (၆)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္။
Published by Administrator

ကေမၻာဇ (ေက်ာက္မဲ)

စာသင္ခန္း (၆)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္ႏွင့္ ႏွစ္ထပ္ကုတင္မ်ား ပါဝင္ေသာ တထပ္အိပ္ေဆာင္ တေဆာင္။
Published by Administrator

စိတၱသုခ (လားရႈိး)

စာသင္ခန္း (၁၅)ခန္းပါ သံုးထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္။
Published by Administrator

မဟာဂႏၶာရံု (အမရပူရ)

စာသင္ခန္း (၁၀)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္။
Published by Administrator

မီးဝ (ေက်ာက္ေတာ္)

စာသင္ခန္း (၅)ခန္းပါ တထပ္စာသင္ေဆာင္တေဆာင္၊ ႏွစ္ထပ္ကုတင္မ်ားအပါအဝင္ တထပ္အိပ္ေဆာင္ ႏွစ္ေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ခန္းတိုင္းအတြက္ တခန္းလ်င္ စာသင္ခံု (၁၅)စံု
Published by Administrator

သမိုင္းသစ္ (သပိတ္က်င္း)

စာသင္ခန္း (၆)ခန္းပါ တထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္၊ ႏွစ္ထပ္ကုတင္မ်ား အပါအဝင္ ႏွစ္ထပ္ ေယာက်္ားေလးအိပ္ေဆာင္တေဆာင္ႏွင့္ တထပ္ မိန္းကေလးအိပ္ေဆာင္တေဆာင္။
Published by Administrator

ပညာဥယ်ာဥ္ (ေတာင္ႀကီး)

စာသင္ခန္း (၁၂)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္တေဆာင္ႏွင့္ ႏွစ္ထပ္ကုတင္ပါ တထပ္အိပ္ေဆာင္ ႏွစ္ေဆာင္။
Published by Administrator
  • Page 5 / 10
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7