ေက်ာင္းအေဆာက္အဦမ်ား

ေရႊေတာင္တန္း (ေတာင္ႀကီး)

စာသင္ခန္း (၄)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္
Published by Administrator

နတ္ေမာက္ (သာေကတ)

စာသင္ခန္း (၆)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္ႏွင့္ ႏွစ္ထပ္အိပ္ေဆာင္ တေဆာင္
Published by Administrator

ဓမၼေရာင္ျခည္ (ၿမိတ္)

စာသင္ခန္း (၄)ခန္းပါ တထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္
Published by Administrator

ေရႊက်င္ (ဂ်ား) ကြမ္းၿခံကုန္း

စာသင္ခန္း (၆)ခန္းပါ တထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္
Published by Administrator

အမွတ္ (၂) ဂိုဏ္းေထာက္ (တပ္ကုန္း)

စာသင္ခန္း (၄)ခန္းပါ တထပ္စာသင္ေဆာင္ ႏွစ္ေဆာင္
Published by Administrator

ေတဇာရာမ (ေရႊျပည္သာ)

စာသင္ခန္း (၆)ခန္းပါ သံုးထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္၊ အေဆာက္အဦးတလံုး ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အိပ္ေဆာင္အတြက္ ႏွစ္ထပ္ကုတင္မ်ား
Published by Administrator

ေခ်ာင္းႀကီး (ေညာင္တုန္း)

စာသင္ခန္း (၄)ခန္းပါ တထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္
Published by Administrator

ပတၱပိုဏ္ (ေရစႀကိဳ)

စာသင္ခန္း (၆)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္
Published by Administrator

ေရႊဘံုသာ (ပုသိမ္ႀကီး)

စာသင္ခန္း (၈)ခန္းႏွင့္ ေဟာခန္း တခန္းပါ သံုးထပ္ေဆာင္ တေဆာင္
Published by Administrator

ေအာင္ေျမဦး (စစ္ကိုင္း)

စာသင္ခန္း (၁၂)ခန္းပါဝင္ေသာ သံုးထပ္စာသင္ေဆာင္တေဆာင္ႏွင့္ ေယာက်္ားေလး၊ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ႏွစ္ထပ္အိပ္ေဆာင္ ႏွစ္ေဆာင္
Published by Administrator
  • Page 4 / 10
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6