ေက်ာင္းအေဆာက္အဦမ်ား

ဓမၼာနႏၵာ (က်ပ္ျပင္၊ မိုးကုတ္)

စာသင္ခန္း (၈)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ခံုမ်ား။
Published by Administrator

ခ်မ္းေျမ့သာစည္ (စဥ့္ကူး)

စာသင္ခန္း (၆)ခန္းပါ တထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ခံုမ်ား။
Published by Administrator

နဝရတ္ (ေရႊျပည္သာ)

ႏွစ္ထပ္ကုတင္မ်ားပါဝင္ေသာ တထပ္အိပ္ေဆာင္ တေဆာင္။
Published by Administrator

အေနာက္အုတ္က်င္း (ေရႊျပည္သာ)

စာသင္ခန္း (၆)ခန္းပါ သံုးထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ခံုမ်ား။
Published by Administrator

မွန္နန္း (ေပ်ာ္ဘြယ္)

စာသင္ခန္း (၆)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ခံုမ်ား။
Published by Administrator

အုဌ္ေက်ာင္း (ေတာင္သာ)

စာသင္ခန္း (၈)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ခံုမ်ား။
Published by Administrator

ရတနာပံု (မင္းလွ)

စာသင္ခန္း (၆)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ခံုမ်ား။
Published by Administrator

သစၥေဝဒဂူ (ပုသိမ္ႀကီး၊ မႏၱေလး)

စာသင္ခန္း (၁၆)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ခံုမ်ား။
Published by Administrator

မဟာသုခသမၸတၱိ (ျပည္ႀကီးတံခြန္၊ မႏၱေလး)

စာသင္ခန္း (၈)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္၊ စာသင္ခန္း (၃)ခန္းပါ တထပ္ စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ခံုမ်ား။
Published by Administrator

ေနမင္း (ျပည္ႀကီးတံခြန္၊ မႏၱေလး)

စာသင္ခန္း (၆)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ခံုမ်ား၊ ႏွစ္ထပ္ကုတင္မ်ားပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္အိပ္ေဆာင္ တေဆာင္။
Published by Administrator
  • Page 2 / 10
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5