ေက်ာင္းအေဆာက္အဦမ်ား

တေကာင္းေအာင္ေဇယ်ာ (တေကာင္းၿမိဳ႕)

၁ ထပ္စာသင္ေဆာင္၊ စာသင္ခန္း (၅)ခန္း
Published by Administrator

တေကာင္းေရႊျပည္ (တေကာင္းၿမိဳ႕)

၁ ထပ္စာသင္ေဆာင္၊ စာသင္ခန္း (၄)ခန္း
Published by Administrator

ငၿပီကၽြန္း (စစ္ေတြ)

၂ ထပ္စာသင္ေဆာင္၊ စာသင္ခန္း (၁၂)ခန္း
Published by Administrator

ကြင္းသံုးဆယ္ (သပိတ္က်င္း)

စာသင္ခန္း (၈)ခန္းပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ခံုမ်ား။
Published by Administrator

ကံႀကီးကုန္း မေကြး (မႏၱေလး)

စာသင္ခန္း (၂၀)ပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္ႏွင့္ စာသင္ခန္းတခန္းလ်င္ စာသင္ခံု (၁၅)စံုစီ
Published by Administrator

ကမာကဆစ္ အလယ္ (ဒလ)

စာသင္ခန္း (၆)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္
Published by Administrator

ဇီးပင္၀ဲ (လွည္းကူး)

စာသင္ခန္း (၈)ခန္းပါ ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တေဆာင္ႏွင့္ ႏွစ္ထပ္ကုတင္မ်ားပါ၀င္ေသာ တထပ္အိပ္ေဆာင္ တေဆာင္၊ သံုးထပ္ဓမၼာရံုတလံုး
Published by Administrator

သဒၶမၼေဇာတိကာရံု (သန္လ်င္)

ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္၊ စာသင္ခန္း (၆)ခန္း
Published by Administrator

ေတာတိုက္ဓမၼရိပ္သာ(မဂၤလာဒံု)

သံုးထပ္စာသင္ေဆာင္တေဆာင္၊ ငါးထပ္အိပ္ေဆာင္တေဆာင္၊ ေက်ာင္းသံုး သိပၸံခန္းႏွင့္ ကြန္ျပဴတာခန္းတို႔အား လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။
Published by Administrator
  • Page 10 / 10
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10