ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္

Posted on 17 ဇွန်, 2018 by Administrator

ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္

             ပန္းသီးေဖာင္ေဒ႐ွင္းမိသားစုဟာ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္႐ွိ အနာဂါတ္ ကေလးေပါင္း ၃၈၈၀အား ဘီပုိးကာကြယ္ေဆးထုိးႏွံလႉဒါန္းၿပီးေနာက္ အခုဆုိရင္ ျပင္ဦးလြင္ ခ႐ုိင္မွာ႐ွိတ့ဲ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း၈ေက်ာင္းကုိ ဘီပုိးကာကြယ္ေဆး ဆက္လက္ လႉဒါန္းေနၾကပါၿပီ။

             လက္ေဝွ့ေက်ာ္ျခင္ေျပးေခြရဲ႕ ပ့ံပုိးကူညီမႈန႔ဲလဲ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ုိင္႐ွိ စည္ကားရြာ၊ ဇီးပင္ႀကီးရြာ၊ရဲရြာ အစ႐ွိတ့ဲ ေက်းရြာပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔မွာ ျခင္အႏၱရာယ္ ကာကြယ္မႈအျဖစ္ ျခင္ေဆးျဖန္းျခင္းတုိ႔ကုိလဲ ကုသုိလ္ယူေဆာင္ရြက္ျဖစ္ၾကပါတယ္........

             ပန္းသီးေဖာင္ေဒး႐ွင္းရဲ႕ ကုသုိလ္ယူလႉဒါန္းမႈ ့ဟာ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ုိင္႐ွိ ကေလးငယ္ေပါင္း ၁၅၀၀အတြက္ အသည္းေရာင္အသားဝါဘီပုိးကာကြယ္မႈကုိ ရ႐ွိႏုိင္ခဲ့သလုိ ေက်းရြာလူထု အိမ္ေျခ ၇၀၀ေက်ာ္ကုိ ျခင္အႏၱရာယ္ ကာကြယ္မႈျပဳလုပ္ႏုိင္ခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္......

ေက်းရြာမွသည္....ၿမိဳ႕နယ္....
ၿမိဳ႕နယ္မွသည္....ျပည္နယ္....
ျပည္နယ္မွသည္....တုိင္းေဒသႀကီးမက်န္....
ပန္းသီးေဖာင္ေဒ႐ွင္းမိသားစုတုိ႔.....ႀကိဳးစားကာ ေဆာင္ရြက္လုိက္ၾကပါစုိ႔......

No tags added.